Riskutbildning bil

När du ska ta körkort för bil är det obligatoriskt att genomgå riskutbildning. Riskutbildning för bil är en del av körkortsutbildningen och består av två delar, en teoretisk del, Risk 1 bil och en praktisk del, Risk 2 bil. Båda dessa måste vara godkända innan du får genomföra ditt kunskapsprov och körprov hos Trafikverket.
Datum för våra riskutbildningar hittar du under kursdatum. Aktuell prisinformation finns i prislistan.

Risk 1 bil

Risk 1 bil genomför du här hos oss på Tullinge Trafikskola. Våra lärare har god erfarenhet i ämnet och vi har genomfört utbildningar i Risk 1 bil sedan starten 1:a april 2009. Utbildningen är minst 3 timmar lång och stor vikt läggs vid diskussioner och reflektioner om riksbeteenden i trafiken. Målet är att du som elev ska få god kunskap och insikt i hur olika faktorer kan påverka din körförmåga och dig som förare. Inga frågor är för dumma och vi finns här för att du ska få möjligheten att bli en trygg och säker förare. Du får även en inblick i vilka konsekvenserna kan bli samt vad som ökar riskerna och hur de kan undvikas.

När ska jag göra Risk 1 bil?

Risk 1 bil kan genomföras redan i början av din körkortsutbildning, men det är en fördel om du har övningskört någon gång ute i trafiken för att lättare kunna ta till dig informationen och delta aktivt i diskussionerna på utbildningen. När du genomfört riskutbildningen med godkänt resultat rapporterar vi det till Transportstyrelsen. Riskutbildningen är giltig i fem år från den dag vi rapporterar till Transportstyrelsen att du klarat utbildningen eller tills dess att ditt körkort utfärdas. Du ansöker om en plats till risk 1 via vår elevanmälan formulär.

trötthet, Risk 1 bilRiskutbildning bil Del 1 omfattar

 • Alkohol
 • Andra droger
 • Trötthet
 • Riskfyllda beteenden
 • Övriga andra faktorer kan påverka din körförmåga

Då utbildningen bygger på engagemang och diskussioner måste du prata och förstå svenska, om du inte gör det så behöver du ta med dig en tolk för din egen skull.

Viktigt inför utbildningstillfället:

 • Medtag giltig legitimation.
 • Kom i tid och tänk på att du ska hinna med att betala innan utbildningen börjar.
 • Se till att du fyllt på med energi så du kan hålla dig fokuserad. Ingen tänker bra på tom mage!

Saknas engagemang och aktivt deltagande i riskutbildningen kan du underkännas.

Du kan även läsa om vanliga frågor på körkortsportalen

Risk 2 bil

Denna del genomför inte här på trafikskolan. Del två utförs på Gillinge (halkbanan) och för att kunna genomföra den utbildningens praktiska delar är det viktigt att du är i slutet av din körkortsutbildning. Du behöver känna dig säker i din körning då du ska klara av att manövrera bilen på svåra vägförhållanden.

Riskutbildning bil Del 2 omfattar

 • hastighet
 • säkerhet
 • körning under särskilda förhållanden

Du bokar del två av riskutbildningen själv. Vi rekommenderar dig att ta kontakt med Stockholms Trafiksäkerhetscenter även kallat Gillinge banan för en adekvat utbildning. Läs mer på Gillinges hemsida.