Handledarutbildning

Handledarutbildning för körkortsbehörigheten B

För att du ska ha tillstånd att övningsköra personbil privat så måste både din privata lärare och du som elev genomgå en handledarutbildning. Som elev måste du vara minst 15 år och 9 månader för att få gå handledarutbildning. Som handledare ska du ansöka om att få handleda de elever du ska övningsköra med. Detta gör du enklast på körkortsportalen. Där kan du också läsa om vilka krav det ställs på dig för att bli godkänd som handledare.

Handledarutbildning omfattar:

  • körkortsutbildningens mål och innehåll
  • regler för övningskörning
  • hur ni planerar och genomför övningskörningen så att den blir trafiksäker
  • handledares ansvar vid övningskörning
  • krav och bedömningskriterier vid förarprov
  • körsättets betydelse för minskad förbrukning av drivmedel, lägre bränslekostnader och minskade utsläpp av koldioxid
  • körerfarenheten
  • hur handledare och elev kan tolka samma trafiksituation olika

Handledarutbildning är minst 3-4 timmar lång.

Handledarutbildning är giltig i fem år från den dag vi rapporterar till Transportstyrelsen att du klarat utbildningen.

För att er ansökan ska behandlas och godkännas måste både handledaren och eleven genomgått en handledarutbildning.

Både elev och handledare kommer fortlöpande att ges utrymme för reflektion och diskussion under utbildningen. Ni måste därför både prata och förstå svenska för att kunna tillgodose och klara av utbildningen, om ni inte gör det så behöver ni ta med er en tolk

Kom i tid! Innan kursen startar ska du:

  1. styrka din identitet med en giltig legitimation
  2. betala för utbildningen

Se våra utbildningstillfällen och tänk på att ni måste fylla i en Elevanmälan för varje person som ska gå utbildningen.

Välkommen till oss på Tullinge Trafikskola för er handledarutbildning. Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.