Riskettan MC – Riskutbildning Del 1

Riskettan MC är den första delen av den obligatoriska tvådelade riskutbildningen.
Både Riskettan MC och Risktvåan MC måste vara genomförda och godkända innan du får genomföra ditt kunskapsprov och körprov hos Trafikverket.

Riskettan MC Söder om Stockholm

Riskettan MC är den teoretiska delen av den obligatoriska riskutbildningen för dig som ska ta MC körkort. Tullinge Trafikskola söder om Stockholm är en godkänd riskutbildare av transportstyrelsen och har sedan riskutbilning för motorcykel infördes utbildat många blivande Mc-förare. Denna del av utbildningen innehåller ingen körning utan vi samlas i en lugn och stillsam utbildningslokal här på trafikskolan. Våra lärare har god kännedom i ämnet och du som elev ges stort utrymme i utbildningen.

Tider för utbildningsdatum hittar du under Kursdatum. Aktuell prisinformation finns i prislistan.
Utbildningen är 3-4 timmar lång.

När ska jag göra Riskettan MC?

Riskettan MC är som sagt en teoretisk utbildning. Du ska gå utbildningen i början av din MC utbildning. Det är dock en fördel om du kommit igång lite med din övningskörning innan du deltar i Riskettan. Vi vet att du på så vis kan tillgodogöra dig, och få ut mer av utbildningen om så är fallet. Det är då lättare att förstå och sätta sig in i de situationer som vi kommer att ta upp under utbildningen.

Vad innehåller Riskutbildning del 1

Utbildningen handlar bland annat om alkohol och andra droger, hur trötthet och andra faktorer påverkar din körning samt andra riskfyllda beteenden i trafiken. Riskettan MC är speciellt anpassad för MC körkort och lyfter även fram risker och riskbeteenden som är speciella för motorcyklister. Vi tar även upp olika typer av skyddsutrustning, däck, bromsar, olika väglag med mera. Riskettan MC innehåller till vis del fakta, men stor vikt läggs vid diskussioner och reflektioner om vilka konsekvenserna kan bli av riskbeteenden i trafiken. För att bli godkänd på utbildningen måste du vara närvarande och delta aktivt under hela utbildningen.

Eftersom riskutbildningen bygger på diskussioner och du som elev förväntas delta i reflektioner och samtal kring riskbeteenden måste du prata och förstå svenska. Om du inte gör det så behöver du ta med dig en tolk.

Utbildningen syftar till att ge dig teoretiska kunskaper och insikter om:

  • Konsekvenser av riskbeteenden
  • Vad som ökar dina risker
  • Hur du kan undvika dessa risker

Du ska efter genomgången utbildning insett:

  • Betydelsen av att ta avstånd från alkohol och andra droger i samband med körning
  • Vikten av att vara utvilad och koncentrerad som förare

Viktigt inför utbildningstillfället:

  • Medtag giltig legitimation.
  • Kom i tid och tänk på att du ska hinna med att betala innan utbildningen börjar.
  • Se till att du fyllt på med energi så du kan hålla dig fokuserad. Ingen tänker bra på tom mage!

Välkommen att ansöka om en plats via vårt formulär Elevanmälan.

Riskutbildningen är giltig i fem år från den dag vi rapporterar till Transportstyrelsen att du klarat utbildningen eller till dess att ditt körkort utfärdas.

Vanliga frågor och svar om riskettan mc på körkortsportalen.