Körkort A2 – Motorcykel

MC Behörighet för Körkort A2

Körkort A2 kan man säga är den andra i graden av behörigheter för MC kort. Det går lite fortare och motorcyklarna är lite tyngre än vad som är tillåtet för behörighet A1. Med högre hastigheter kommer också större ansvar och du måste vara myndig för att ta motorcykelkörkort med behörigheten A2. Vår mc utbildning håller vi på våra egna säkra manövergård söder om Stockholm, bara tio minuter ifrån trafikskolan här i Tullinge. Det är Stockholms största manövergård och det är där din mc utbildning börjar.

Mer om hur själva utbildningen går till, hur du kommer igång och vad du får lära dig när du ska ta MC kort läser du om på sidan om Utbildning MC Körkort.

På Trafikverket kan du läsa om vad du förväntas kunna och vad körproven innehåller för moment för MC körkort A2. Du hittar informationen här:

Inför Kunskapsprovet
Under Körprovet

Körkort A2 ger dig rätt att köra

 • Max 35 kilowatt motoreffekten
 • och förhållandet mellan nettoeffekt och tjänstevikt inte överstiga 0,2 kilowatt/kg
 • Om fordonets originalutförande har ändrats, får fordonet inte ha sitt ursprung i ett fordon med en nettoeffekt högre än 70 kW
 • Tvåhjuliga motorcyklar

Krav för att få ta ett körkort A2 

För att få ta MC A1 måste du uppfyll vissa krav framtagna av Transportstyrelsen. Mer om dessa krav kan du läsa på deras hemsida. Innan du får genomföra kunskapsprovet hos Trafikverket måste du ha genomfört riskutbildning, Riksettan MC och Risktvåan MC

För att få övningsköra för behörighet A2 ska du

 • du ska kunna styrka din identitet med en godtagbar och giltig identitetshandling
 • ha fyllt 17 år och 6 månader
 • ha ett giltigt körkortstillstånd

A2 motorcykeln vid prov

 • Motorcykeln ska kunna köras med en hastighet av minst 100 km/tim.

Den ska ha en nettoeffekt av minst 20 kW och högst 35 kW och om motorcykeln drivs av:

 • en förbränningsmotor ska den ha en cylindervolym av minst 395 cm3 samt ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt av högst 0,2 kW/kg
 • en elektrisk motor ska förhållandet mellan nettoeffekt och tjänstevikt vara minst 0,15 kW/kg och högst 0,2 kW/kg (gäller från 31 december 2013).
 • Om provfordonets originalutförande har ändrats, får fordonet inte ha sitt ursprung i ett fordon med en nettoeffekt högre än 70 kW.

Vid körkort A2 ska motorcykeln ha manuell växellåda med kopplingshandtag som användas för att kunna starta, stanna och växla.