Moped klass 2

Förarbevis för Moped klass 2

Moped klass 2 är ett motorfordon på två, tre eller fyra hjul, som är konstruerat för en hastighet av högst 25 km/timmen, har en motor av högst 50 kubikcentimeter och vars effekt inte överskrider 1 kW. Det krävs ett förarbevis för att få köra denna moped. Tullinge Trafikskola söder om Stockholm är behörig utbildare för Förarbevis för moped klass 2. Detta är en enklare/klenare/långsammare typ av moped. Du behöver 10 timmar teoriutbildning och ska klara ett enklare kunskapsprov här på trafikskolan.

På vår sida Mopedkörkort kan du läsa om vad vi går igenom på våra mopedutbildningar.
Nedan finns information om vilka förväntningar som ställs på dig som ska ta förarbevis för moped klass 2. Prisinformation hittar du i prislistan.

För att få köra Moped klass 2 krävs:

 • Förarbevis
 • Att du fyllt 15år
 • Privat övningskörning är inte tillåten
 • Minst 10 timmar teoriutbildning hos en behörig utbildare
 • Kunskapsprovet efter teoriutbildning. Provet består av 25-35 frågor och du måste ha rätt på minst 80 procent av frågorna för att provet ska bli godkänt. Du måste ha fyllt 15 år för att få göra provet
 • Vi rapporter vi till Transportstyrelsen när du klarat kunskapsprovet. Transportstyrelsen skickar inbetalningskort och en ansökningsblankett för förarbevis till dig . När ansökan, fotografi och betalning har kommit in till Transportstyrelsen tillverkas förarbeviset som sen skickas till dig
 • Foto till förarbeviset bör du ta hos en fotograf som tar foton för ID-handlingar så bilden uppfyller de krav som ställs
 • Du kan köra direkt när ditt godkända kunskapsprov har registrerats hos Transportstyrelsen om du har en giltig identitetshandling med dig vid färd. Du har två månader på dig att skicka in din betalning och ansökan om förarbevis. Efter två månader krävs att förarbeviset är med vid färd.
 • Har du inte ansökt om utfärdande av ditt förarbevis och betalat tillverkningsavgiften inom ett år från utfärdandedatumet blir förarbeviset ogiltigt och du måste då ta om det.
 • Mopeden får köras i max 25 km/h och ha en motoreffekt på max 1 kilowatt.
 • Mopeden får köras på cykelbanor
 • Mopeden ska vara trafikförsäkrad
 • Föraren ska använda hjälm
 • Traktorkort och körkort oavsett behörighet ger dig rätt att köra moped klass 2
 • Fyllde du 15 år före den 1 oktober 2009 får du köra moped klass 2 utan förarbevis
 • Om du gör dig skyldig till trafikbrott kan du få en varning och eller få ditt förarbevis återkallat

Vårt Startpaketet Moped klass 2 är baserat på Transportstyrelsens minimikrav och i paketet ingår:

 • Lärarledd teorikurs (10h)
 • Böcker
 • Datatester
 • Kunskapsprov

Teorikursen omfattar

 • Fordonskännedom
 • Trafikregler
 • Trafikens förrädiska situationer
 • Människans begränsade förmåga

D.v.s. ingen körundervisning, med detta kan du givetvis välja till mot en extra kostnad om vill.
Anmäl dig till startpaketet AM i vår elevanmälan. Utbildningstillfällena ser du under Kursdatum.