Mopedkörkort Stockholm

Mopedkörkort eller förarbevis moped

I dag krävs det utbildning för att köra moped. Tullinge Trafikskola söder om Stockholm är behörig utbildare för mopedkörkort klass 1, även kallad eu-moped och för förarbevis för moped klass 2. Beroende på om du ska köra en moped klass 1 eller moped klass 2 är kraven lite olika. Moped Klass 1, även kallad eu-moped får köras i 45 km/h och kräver körkort AM. Moped Klass 2 får köras i max 25 km/h och det krävs ett förarbevis. Vill du veta mer exakt vad som krävs för de olika klasserna kan du läsa mer på Moped klass 1 och Moped klass 2.

Mopedutbildning för dig som ska ta mopedkörkort eller förarbevis moped.

Oavsett om du ska ta mopedkörkort eller förarbevis för moped måste du kunna framföra din moped på ett trafiksäkert sätt. Du måste kunna manövrera din moped samtidigt som du fokuserar på vad andra gör eller tänker göra. För de allra flesta är mopedkörkort det första körkortet man tar och man är då nybörjare i trafiken. Det är mycket som du ska lära dig om trafikens spelregler och det är många insikter om hur dina handlingar kan påverka säkerheten i din körning. För dig som ska ta mopedkörkort för eu-moped är det obligatoriskt med körlektioner. Ska du ta förarbevis för moped klass 2 är körlektioner inte obligatoriskt enligt Transportstyrelsens krav. Men vi rekommenderar att du tar någon körlektion för att öva praktiska färdigheter och lära känna hur mopeden fungerar. Du kan anmäla dig via vår Elevanmälan.

Praktisk övning på Stockholms största manövergård

viareli

VIARELLI S3

Vi börjar alltid mopedutbildningens praktiska del på våra egna säkra manöverbanor som ligger 10 min från vår Trafikskolan i Tullinge. Allt från att starta, stanna rakt och i sväng till att bromsa från full fart till stopp och att köra slalombanor både snabbt och i krypfart ingår i grundutbildningen. Allt för att försäkra oss om att du obehindrat man manövrera mopeden samtidigt som ditt seende och fokus riktas till och på omgivningen.

För dig som ska ta mopedkörkort för moped klass 1 övar vi också på stadskörning och landsvägskörning. När trafikutbildningen tar vid så måste fokusen ligga på att fortlöpande se och förstå trafikmiljöns fasta förutsättningar som vilka spelregler gäller i korsningarna, vägskyltar, körfälten, övergångsställen och cykelbanor osv. Förutom det så gäller det att förstå och förhålla sig till alla som befinner sig i rörelse dvs. sina medtrafikanter, vad deras avsikter är i var situation samt hur att förmedla sina egna avsikter på ett tydligt sätt. Det finns också många farliga situationer som man bör känna igen så att man kan undvika dessa helt eller veta hur man ska förhålla sig till dessa. Vi bedriver trafikutbildningen med tvåvägs radioutrustning så att lärare och elev kan kommunicera med varandra under körningen. Du kör på egen moped och din lärare kör på antingen egen moped eller motorcykel.

Som utbildare är vi juridiskt ansvariga för att utbildningen bedrivs säkert och adekvat vilket vi tar på stort allvar i alla delar av utbildningen.

Vi tillhanda håller både fordon och fullständig skyddsutrustning i utbildningen men det går bra att använda sin egen om man har en. Utrustningen ska då bestå̊ av skyddskläder av skinn eller annat kraftigt material samt skyddsglasögon eller motsvarande, kraftiga stövlar eller kängor, handskar och ryggskydd samt skyddshjälm.

Vad kostar det att ta mopedkörkort?

Kostnaden för ditt körkort beror till stor del på dina egna förberedelser inför trafiklektionerna. Att vara teoretiskt insatt i trafikens spelregler är en grundförutsättning för en kostnadseffektiv utbildning. Vi hjälper vi dig med goda förutsättningar som studieteknik och studie material, teoriundervisning samt datafrågor som du självständigt kan jobba med från egen dator kopplad till internet. Du bör räkna med 10-20 timmars egenstudier förutom de 8 timmar som är obligatoriska enligt föreskriftens minimi krav. På Tullinge Trafikskola slår vi ihop båda mopedklassernas teoretiska utbildning till en och har 10 timmar lärarledd utbildning för både moped klass 1 och 2 då vi har sett att det behövs.

Som målsman kan du hjälpa till med utbildningen genom att prata och diskutera trafik regler, anvisningar, avsökning och uppsiktsrutiner. Förklara hur du gör för att läsa av och förstå dina medtrafikanters avsikter och hur du gör för att tidigt och tydligt visa dina medtrafikanter dina avsikter. Detta är givet vis inte alltid så lätt men jobba utifrån era egna kunskaper och förutsättningar så gott ni kan. Vi har satt ihop bra grundpaket för båda klasserna och prisinformation finner du i prislistan.

Bra att veta för dig som ska köpa en moped

Om man kör ett oregistrerat fordon och orsakar en olycka kan det bli mycket dyrt. Det går att teckna en trafikförsäkring för ett oregistrerat fordon, men det är ändå inte säkert att du kan använda den eftersom du inte får köra fordonet i trafiken. Skadar du en person kan det röra sig om stora belopp som inte täcks av någon försäkring.

För att kunna registrera, och därmed lagligt framföra fordonet, krävs att mopeden uppfyller kraven för aktuellt fordonsslag, vilket i normalfallet bevisas genom att fordonstillverkaren utfärdat ett CoC-dokument (Certificate of Conformity) för fordonet. CoC-intyget garanterar att fordonet helt överensstämmer med EG-direktivet för aktuell fordonstyp.

Dvs. att köra en moped som tex är trimmad eller på annat sätt inte överensstämmer med gällande EU-direktiv eller i övrigt är i ett undermåligt skick är dumdristigt. Som målsman gör man klokt i att ta 100% av ansvaret vid inköpet av moped. Har du inte de tekniska kunskaper för att avgöra om mopeden är laglig bör du endast köpa en moped som är kontrollerad av en auktoriserad handlare eller verkstad som garanterar mopedens laglighet. Vidare är många mopeder mer eller miner lätta att trimma, vilket i vissa fall kan handla om 5 minuter jobb med en spelkonsoll för att mopeden ska trimmas till att klara av olagliga hastigheter. Tyvärr har allt för många naiva föräldrar fått erfara sina barns misstag och busstreck som dyrköpta och livsavgörande erfarenheter. Läs även gärna Transportstyrelsens broschyr Dags för moppe för att få lite information om de olika mopedtyperna.