Information om behandling av personuppgifter

I enlighet med nya dataskyddsförordningen som träder i kraft 2018-05-25, även kallad GDPR, förtydligas här hur Tullinge Trafikskola behandlar personuppgifter.

 

Tullinge trafikskola AB sparar/behandlar personuppgifter för medlemsadministration, för att kunna hantera elever utbildningsresultat och trafikskolans personal

Personuppgifter sparas/behandlas i STR:s databas, ASTRA WEB
Det är STR som är personuppgiftsansvarig för ASTRA WEB
Personuppgifter sparas/behandlas för betalningsuppgifter och utbildningsnoteringar
Personuppgifter i form av namn sparas av Tullinge trafikskola AB i relevanta listor för närvaro, bokningar av lektioner och saldo på elevkonton
Personuppgifter i form av e-postadress sparas/behandlas i Tullinge trafikskola AB sändlistor för elever och anställda

För tillgång till personuppgifter — kontakta Tullinge trafikskola AB

För att få felaktiga uppgifter rättade — kontakta Tullinge trafikskola AB

För att få personuppgifter raderade — kontakta Tullinge trafikskola AB

Tullinge trafikskola AB använder inga personuppgifter för direktmarknadsföring

Tullinge trafikskola AB använder inga personuppgifter för automatiserat beslutsfattande eller profilering

Tullinge trafikskola AB  kommer ej publicera bilder på barn på vår hemsida eller i sociala medier utan samtycke från vårdnadshavaren