Elev Anmälan

Vänligen fyll i formuläret noggrant.

För att vi ska kunna starta en utbildning mot en icke myndig person behövs vårdnadshavares skriftliga godkännande. Vänligen skriv ut och komplettera elevanmälan med intyget Vårdnadshavares medgivande för att lämna in till trafikskolans reception på Kvällsvägen 14-16 under kontorstid senast till kursstarten. Följande gäller:

 • Minderårig/omyndig person som ska genomgå en teoretisk utbildning: Den Minderåriga/omyndiga person kan ta med sig medgivandet till trafikskolans reception
 • Minderårig/omyndig person som ska genomgå en praktisk utbildning: Vårdnadshavare tar med sig medgivandet till trafikskolans reception och där legitimerar sig

Eleven måste även ha en giltig ID-handling så som legitimation eller pass för att få gå utbildningen och genomföra teoriprovet hos Trafikverket. Om eleven saknar detta kan man ansöka om att någon anhörig intygar. Länk till blankett hos trafikverket.

  Alla fälten är obligatoriska

  Välj i rullgardinen vilken typ av utbildning det gäller eller om du bara ska skriva in dig som elev hos oss

  Vilket typ av fordon gäller det?

  Vid Riskutbildning för MC Välj också:

  Jag är kortare än 160cm och behöver en sänkt mc

  Önskat kursdatum:

  Dina Personuppgifter

  Övriga kommentarer

  En kopia kommer att skickas till din angivna e-post. Kontrollera gärna skräpmappen ifall vi hamnat där.