Släp – BE körkort, B96

Släputbildning för körkort B, utökad B behörighet (B96) och BE körkort

På Stockholms största manövergård bedriver vi på Tullinge Trafikskola alla de körövningar som du behöver kunna för att ta BE körkort eller B96. I denna släputbildning ingår moment som rak backning, slalom körning, körning i åttor och i cirkel. Alla övningar görs fram och baklänges. Vi tränar även backning runt hörn. För dig som ska ta ett BE körkort kör vi också sidoförflyttning och vinkel backning d.v.s. de manöverbanor som ingår i det särskilda manöverprovet.

Vi hjälper även dig som har ett B körkort men som saknar kunskap och färdighet i att köra, lasta eller i övrigt vad som kan tänkas vara svårt vid körning med släp. Vi jobbar både mot privat personer, föreningar och företagskunder.DSC_0265

Ta med handskar och oömma kläder. Är det väder så behöver du också kläder som är varma och regntäta. Det tar sin tid och det är lätt att du smutsar ner dig när du ska koppla ihop ekipaget samt göra säkerhetskontroll och lastsäkring.

Denna utbildning lämpar sig bra för att jobba i mindre grupper teoretiskt och praktiskt. Vid grupputbildning (fyra eller fler) kan vi ta oss till ert företag eller förening och där utnyttja era lokaler och parkeringsplatser. Ibland har ett företag eller förening inte fyra eller fler personer som behöver hjälp med släputbildning, då kan flera lokala företag eller föreningar gå samman för att skapa en utbildningsgrupp. Vi fakturera sedan var och ett av företagen eller föreningarna var för sig.

Olika körkortsbehörigheter

Det finns många regler och bestämmelser kring vilket körkort och vilka släp du får köra. Här nämner vi bara en kortfattad sammanställning om de olika körkortsbehörigheterna. Med ett vanligt körkort för personbil, dvs. behörighet B har du rätt att koppla ett så kallat lätt släp. Utökad B kan man säga är en variant av det vanliga B-körkortet, men släpet får väga mer och totalvikten är högre. Med Körkort BE får du framföra en eller flera släpvagnar med en sammanlagd vikt på 3500kg, s.k. tungt släp.

Du kan läsa mer om vad som gäller för respektive körkortsbehörighet, B Personbil, B utökad (B96) och BE Körkort på körkortsportalen. På Transportstyrelsens webbsida finns också bra information om olika släpvagnsvikt.

Oavsett vilken av behörigheterna du väljer bör du skaffa dig studiematerial och läser på om allt som har med körning med släp att göra. Du är alltid juridiskt ansvarig för ditt ekipage både vad gäller vilka fordon du kopplar samman men också att fordonen uppfyller de krav som ställs. De är viktigt att känna till och kunna ta hänsyn till olika tekniska begränsningar som kan finnas, även fast en viss körkortsbehörighet ger dig rätt att framföra en viss fordonskombination.

Du ska också veta att du har rätt däckskombinationer, att belysning, bromsar och allt annat som har med fordonskontroll att göra fungerar på båda bil och släp samt att surrningen av lasten uppfyller gällande bestämmelser och att du klarar av att manövrera samt köra din fordonskombination på ett säkert och miljömedvetet sätt. Öva riktigt mycket på att både manövrera och att köra med släp i trafik och på landsväg innan du åker till trafikverket för att göra ditt körprov.

Fordonskombination vid körprov

Det är vanligt att personer som kommer till Trafikverket inte får genomföra sitt körprov för:

  • utökad B behörighet (B96) då vederbörande inte fotograferat sig på ett av Trafikverkets förarprovskontor i god tid innan provtillfället.
  • utökad B behörighet (B96) eller BE Körkort då vederbörande kommer till körprovet med fel fordonskombination, fel typ av släp, fel typ av last, inte rätt lastsäkrad last, fordon som inte klarar säkerhetskontrollen eller försöker styrka sin identitet med legitimationer som inte är godkända av olika anledningar.

Läs mer om detta på körkortsportalen körprov utökad B behörighet och körprov BE .

  • Undrar du något?

    Använd formuläret om du vill skicka oss en fråga. Ska du anmäla dig till någon av våra utbildningar ber vi dig istället fylla i Elevanmälan.

    Svara på frågan:

    En kopia kommer att skickas till din angivna e-post. Kontrollera gärna skräpmappen ifall vi hamnat där.